Maging Sa Sarili

Wala akong maisip kung ano ang isusulat ko sa blog na ito. Wala lang pangpemos lang. Ito naman ang gusto ng mga tao. Yung tipo na sa iyo ang lahat ng atensiyon. Oo nga, masarap ang marami kang kakilala at marami ang humahanga sa iyo. Pero minsan ay nakakapaglaki rin pala sa ulo... Matutulog na ako... Mahirap sa room ko napakaboring! Napakainggay ng roommate ko. Natutulog habang nagkukwento wala naman kwenta. 


Ano kaya sa palagay ninyo ang magandang isulat ko sa blog na ito. Kahit ano nalang kayang maisip. Magulo. Yan naman ang bagong art ngayon diba? Lalo na sa pagsulat, kapag magulo, masaya. Ganoon din sa politika, kapag magulo maraming pera.

No corresponding comment